ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ
0

ЈАВЕН ПОВИК

Република Македонија  Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП  ИПА инвестициски грантови                                                               MSIP-IPA-NCB-044-16 Овој Повик за…

Информации
0

СООПШТЕНИЕ

Согласно препораката на Влада на РМ донесена на 26-та седница, општина Кривогаштани објавува листа на започнати проекти кои претставуваат редовни…

0

СООПШТЕНИЕ

Согласно препораката на Влада на РМ донесена на 26-та седница, општина Кривогаштани објавува листа на започнати проекти кои претставуваат редовни…

PRIJAVI PROBLEM 2