Home / ФИНАНСИИ

ФИНАНСИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

До доверителите на Општина Кривогаштани и доверителите на единките корисници основани од Општина Кривогаштани, од областа на образованието,културата, детската и социјалната заштита,за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања.  ПРИЈАВА ПРИЈАВА

Read More »