Home / КОМУНАЛНИ РАБОТИ

КОМУНАЛНИ РАБОТИ

60 НОВИ КОНТЕЈНЕРИ ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Денес во Општина Кривогаштани доставени се 60 метални контејнери кои ќе бидат поставени во наслените места: Обршани, Боротино, Кореница, Годивле и Подвис. Со набавката на контејнерите за отпад,  ЈП Пелагонија ќе започне организирано собирање на отпад во овие населени места ...

Read More »

ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ СО 60 НОВИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕТ

За краток временски период општина Кривогаштани успеа да реализира два проекти користејќи заем од Светска банка преку МСИП2 за решавање на дел од клучните проблеми на општината со кои значително се зголемува функционалноста и економичноста во работењето на институцијата како ...

Read More »

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

На седницата одржана на ден 29.03.2019 Советот на Општина Кривогаштани донесе одлука за организирање на еколошка акција на ден 14.04.2019 со почеток во 9:00  часот на потегот покрај регионалниот пат Обршани – Бела Црква. Во акцијата се вклучуваат Градоначалникот на ...

Read More »

ДОДЕЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО КРУШЕАНИ

Градоначалникот на Општина Кривогаштани Рубинчо Шефтероски во текот на вчерашниот ден потпиша договор за доделување на финансиски средства во висина од 900.000 денари доделени од Министерството за животна средина и просторно планирање за изградба на дел од канализациона мрежа во ...

Read More »

СЕ РЕАЛИЗИРААТ БАРАЊАТА НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

После низата јавни трибини кои Градоначалникот на општината и директорот на ЈП Пелагонија ги одржаа со жителите на повеќето населени места, започнаа да се решаваат барањата и проблемите со кои се соочуваат жителите на Општина Кривогаштани. Извршени се неколку зафати ...

Read More »

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат жителите на Општина Кривогаштани кои се приклучени на водоснабдителната мрежа на ЈП Пелагонија дека поради оштетување на транспортната линија од страна на АД Водостопанство – Подружница Прилепско поле, при чистење на Канал Блато настаната е штета за чија санација ...

Read More »

ПРОДОЛЖУВА ЧИСТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ НИЗ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Акцијата за чистење на јавните површини низ Општина Кривогаштани продолжи во населеното место Обршани каде Јавното комунално претпријатие со помош на механизацијата започна со чистење на дивите депонии и јавните површини низ населеното место.

Read More »

СЕ ПОДГОТВУВА СТАВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНАТА СТАНИЦА ВО КРИВОГАШТАНИ

Градоначалникот на Опшштина Кривогаштани Рубинчо Шефтероски денес ја посети пречистителната станица во Кривогаштани на која активно се работи на нејзиното повторно ставање во функција од страна на вработените во Јавното комунално претпријатие Пелагонија од Кривогаштани. Пречистителната станица во Кривогаштани веќе ...

Read More »

ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ ВО ПОВЕЌЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Општина Кривогаштани заедно со ЈП Пелагонија Кривогаштани деновиве извршија чистење на јавните површини во централните селски подрачја во населените места Крушеани и Бела Црква кои се затекнати во лоша состојба поради израсната вегетација и расфрлани отпадоци. Општина Кривогаштани и Јавното ...

Read More »

ИЗБРАНА НАЈПОВОЛНАТА ПОНУДА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ

Општина Кривогаштани склучи договор за зимско чистење на улици и патишта на територијата на Општина Кривогаштани со фирмата ДООЕЛ ,,ЈОСКА ТРАНС-ТРЕЈД” од Демир Хисар која достави најповолна понуда  на објавениот јавен повик. За разлика од минатата година кога договорот беше ...

Read More »