Home / Author Archives: Гоце Нешкоски (page 6)

Author Archives: Гоце Нешкоски

-Општина Кривогаштани -Помлад соработник за правни прашања во одделението за урбанизам и заштита на животната средина - Е-mail: goce.neskoski@yahoo.com

Проект – “Мали општини против евроскептицизмот” – финансиран со поддршка на Европската унија во рамките на програмата “Европа за граѓаните”

Презентација на резултати на проектот SMUG – EU  ЛИНК :  Проект Мали општини против евроскептицизмот – финансиран со поддршка на Европската унија во рамките на програмата Европа за граѓаните https://www.smug-eu.eu/project-results-published/?fbclid=IwAR1FtpM2WEnWQVI7EqxDAR7Kmah1h13tmOTvuA2m2WlcOE4NQksZ71f2810    

Read More »