Home / Author Archives: Гоце Нешкоски

Author Archives: Гоце Нешкоски

-Општина Кривогаштани -Помлад соработник за правни прашања во одделението за урбанизам и заштита на животната средина - Е-mail: goce.neskoski@yahoo.com

Годишна програма за работа на ООУ „Манчу Матак“ во Кривогаштани, општина Кривогаштани за учебната 2020/2021 година

Советот на Општина Кривогаштани на својата 15 седница ја донесе Годишната програма за работа на ООУ “Манчу Матак” во Кривогаштани, општина Кривогаштани за учебната 2020/2021 година. Годишна програма за работа  

Read More »

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови на територијата на Општина Кривогаштани за 2020 година

Врз основа на  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016  163/16, 90/2017, 64/2018 и 168/18), Градоначалникот на Општина Кривогаштани распишува Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички ...

Read More »

Делење на заштитни маски

‼️ИЗВЕСТУВАЊЕ‼️ Почитувани сограѓани, поради новите мерки на Владата со кои се воведува задолжително носење на заштитни маски на јавен простор, општина Кривогаштани презема иницијатива за делење на бесплатни заштитни маски за сите жители на општината. За таа цел во текот ...

Read More »

Избор на економски оператори за домашна достава на прехрамбени продукти

Избрани се економски оператори кои ќе вршат домашна достава на најнеопходните прехрамбени продукти на територијата на општина Кривогаштани за време на забраната за движење поради пандемијата на коронавирусот COVID -19. *Се замолуваат жителите на општината да не ги злоупотребуваат можностите ...

Read More »

Избор на економски оператори за достава на прехрамбени продукти на територијата на општина Кривогаштани за време на забраната за движење

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ Почитувани, кризниот штаб на општина Кривогаштани ги утврди следните услови за избир на економски оператори кои ќе вршат мобилна достава на прехрамбени продукти на целата територија на општина Кривогаштани за време на забраната за движење. Заинтересираните ...

Read More »

Состанок на кризен штаб

Се известуваат жителите на општина Кривогаштани дека после одржаниот состанок на кризниот штаб во врска со коронавирусот COVID – 19 донесени се следните заклучоци : ➡️1. Жителите да ги набават потребните прехрамбени и здравствени продукти во текот на работната недела ...

Read More »