Home / Информации / Избор на економски оператори за домашна достава на прехрамбени продукти

Избор на економски оператори за домашна достава на прехрамбени продукти

Избрани се економски оператори кои ќе вршат домашна достава на најнеопходните прехрамбени продукти на територијата на општина Кривогаштани за време на забраната за движење поради пандемијата на коронавирусот COVID -19.

*Се замолуваат жителите на општината да не ги злоупотребуваат можностите кои се овозможени за време на вонредната состојба.

Фотографија на Општина Кривогаштани / Municipality of Krivogashtani.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*