Home / Информации / Санација на полски патишта во Општина Кривогаштани

Санација на полски патишта во Општина Кривогаштани

Се врши тампонирање на полските патишта со најквалитетен тампон. Денес во Кривогаштани беа тампонирани три полски патишта а еден од нив е патот што води до депонијата. И во наредните денови продолжуваме со тампонирање по сите останати населени места во општината.

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

sdr_vivid

sdr_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*