Home / ЗЕМЈОДЕЛИЕ / ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ДЕКА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ НА СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 24.07.2018 ГОДИНА ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИРОДНА НЕПОГОДА ОД НЕВРЕМЕ СО ГРАД ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВРБЈАНИ, СЛАВЕЈ, ПОДВИС, ГОДИВЛЕ, КОРЕНИЦА, БОРОТИНО И КРИВОГАШТАНИ.

КОМИСИЈАТА ЗА ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ БАРАЊАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТА ЌЕ ГИ ПРИМА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ЗАПОЧНУВАЈЌИ ОД ДЕН 25.07.2018 ГОДИНА ДО 27.07.2018 ГОДИНА ОД 08.00-16.00 ЧАСОТ

КОН БАРАЊЕТО ОШТЕТЕНИТЕ ГРАЃАНИ ТРЕБА ДА ПОДНЕСАТ КОПИЈА ОД ИМОТЕН ЛИСТ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО НА КОЕ СЕ НАОЃА ОШТЕТЕНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА КУЛТУРА СО ЗАПИШАНО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ, ДОКОЛКУ ПАРЦЕЛАТА НЕ Е СОПСТВЕНОСТ НА КОРИСНИКОТ ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ КОПИЈА ОД ДОГОВОР ЗА ЗАКУП ИЛИ ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗАВЕРЕНИ НА НОТАР, КОПИЈА ОД ЛИЧНА КАРТА И КОПИЈА ОД ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА.

DSC05221

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*