Home / Информации / КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИТЕ 2

КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИТЕ 2

Од 1-ви Октомври 2017 година во општина Кривогаштани започна да се реалзира проектот ,,Креирање можности за работа  2“ проект финансиран од страна на УНДП.

Со овај проект опфатени се вкупно 11 невработени лица од кои 4 лица се ангажирани како образовни асистенти во двете ОУ Манчу Матак и Јонче Смугрески, додека 1 лице како техничка поддршка и 1 воспитувач  се ангажирани во Центарот за ран детски развој Јаготка во Обршани.

Останатите 5 лица своите активности ќе ги извршуваат во детската градинка Весело штркче во Кривогаштани  на следните позиции: 1 неговател, 2 воспитувачи  и 2 лица за техничка поддршка.

Со проектот опфатени се вкупно 95 деца од предшколска возраст и деца со потешкотии во развојот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*