Home / ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / Одлука за утврдување места за истакнување на изборни плакати без надомест во Општина Кривогаштани

Одлука за утврдување места за истакнување на изборни плакати без надомест во Општина Кривогаштани

Одлука за утврдување места за истакнување на изборни плакати без надомест во Општина Кривогаштани

odluka za itaknuvawe na izborni plakati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*