Home / Информации / НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СЛАВЕЈ, КО ВРБЈАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СЛАВЕЈ, КО ВРБЈАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СЛАВЕЈ, КО ВРБЈАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Во прилог : Izvestaj SEA Slavej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*