Home / УРБАНИЗАМ / Барање за изградба на градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност

Барање за изградба на градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност

Барање за изградба на градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност