Home / ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / Известување за бесправно градење

Известување за бесправно градење

СЕ ИЗВЕСТУВААТ ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ДЕКА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ГРАДБИ БЕЗ ИЗДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ, СОГЛАСНО КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕТСТАВУВА КРИВИЧНО ДЕЛО „БЕСПРАВНО ГРАДЕЊЕ“.

ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ГРАДБА НА СОПСТВЕНО ИЛИ ТУЃО ЗЕМЈИШТЕ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ИЛИ СПРОТИВНО НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ГРАДЕЊЕ ИЗДАДЕНО ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН СЕ КАЗНУВА СО КАЗНА ЗАТВОР , ДОДЕКА ИЗГРАДЕНИТЕ НЕДВИЖНОСТИ СЕ ОДЗЕМААТ.

ОД НАВЕДЕНИТЕ ПРИЧИНИ, НАЈСТРОГО СЕ ЗАБРАНУВА ИЗВЕДУВАЊЕ НА БИЛО КАКВИ ГРАДБИ БЕЗ ИЗДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ, БИДЕЈЌИ НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТИТЕ ЌЕ ВРШИ ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА.

ДОКОЛКУ ГРАЃАНИТЕ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ИЗВЕДУВАЊЕ НА БИЛО КАКВИ ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ДА СЕ ОБРАТАТ ОДДДЕЛЕНИЕТО ЗА УРБАНИЗАМ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ.

ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*