Home / ПРОЕКТИ (page 8)

ПРОЕКТИ

ПОСТАВЕН ОДВОДЕН ЦЕВОВОДЕН КАНАЛ НА РЕКА БЛАТО

Општина Кривогаштани во соработка со прилепското водостопанско претпријатие ,, Прилепско поле“ денес изгради цевоводен канал на реката Блато во близина на населеното место Кривогаштани, за одводнување на земјоделско обработливите површини од атмосферските води. Општината со оваа инвестиција на долгоречен план ...

Read More »