Home / ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ СО 60 НОВИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕТ

За краток временски период општина Кривогаштани успеа да реализира два проекти користејќи заем од Светска банка преку МСИП2 за решавање на дел од клучните проблеми на општината со кои значително се зголемува функционалноста и економичноста во работењето на институцијата како ...

Read More »

Проект – “Мали општини против евроскептицизмот” – финансиран со поддршка на Европската унија во рамките на програмата “Европа за граѓаните”

Презентација на резултати на проектот SMUG – EU  ЛИНК :  Проект Мали општини против евроскептицизмот – финансиран со поддршка на Европската унија во рамките на програмата Европа за граѓаните https://www.smug-eu.eu/project-results-published/?fbclid=IwAR1FtpM2WEnWQVI7EqxDAR7Kmah1h13tmOTvuA2m2WlcOE4NQksZ71f2810    

Read More »

ДОБИЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МОСТ ВО БЕЛА ЦРКВА

Општина Кривогатшани преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој доби средства во висина од 1.000.000  денари за изработка на техничка документација за изградба на дел од локален пат Бела Црква – Трновци со мост на Река Црна ...

Read More »

ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ЌЕ ГРАДИ ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО Н.М ВОЃАНИ

Општина Кривогаштани започнува постапка за изградба на дистрибутивна водоводна мрежа во н.м Воѓани, прва фаза – линија 2. Средствата за реализација на проектот се обезбедени преку Министерството за локална самоуправа , Бирото за регионален развој во висина од 1.400.000 денари  и Општина ...

Read More »

ДОДЕЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО КРУШЕАНИ

Градоначалникот на Општина Кривогаштани Рубинчо Шефтероски во текот на вчерашниот ден потпиша договор за доделување на финансиски средства во висина од 900.000 денари доделени од Министерството за животна средина и просторно планирање за изградба на дел од канализациона мрежа во ...

Read More »

КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИТЕ 2

Од 1-ви Октомври 2017 година во општина Кривогаштани започна да се реалзира проектот ,,Креирање можности за работа  2“ проект финансиран од страна на УНДП. Со овај проект опфатени се вкупно 11 невработени лица од кои 4 лица се ангажирани како ...

Read More »

ОДРЖАНА ПРВАТА ЈАВНА ТРИБИНА ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Во текот на вчерашниот ден во општинската кино-сала во Кривогаштани, за прв пат се одржа отворена јавна трибина на која жителите на општината имаа можност да го искажат својот став и заеднички да дадат мислење до советот на општината, за ...

Read More »

ТЕАТАРСКАТА ПРЕТСТАВА ,,УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ” СЕ ОДИГРА ВО КРИВОГАШТАНИ

Денес во просториите на општинската кино-сала во Кривогаштани се одигра театарската претстава ,,Убавицата и Ѕверот“ во режија на Шенка Колозова а во изведба на театарската група Колозов. Претставата беше изведена за учениците од 1-во до 6-то одделение од О.У Манчу Матак ...

Read More »

Продолжуваат истражувањата на археолошкиот локалитет Врбјанска Чука

Минатата година се започна со истражување на археолошкиот локалитет Врбјанска Чука, тумба што се наоѓа во северната половина на Пелагонија, односно меѓу селата Славеј и Врбјани во рамки на општина Кривогаштани. Истражувања дадоа одлични резултати за просторната организација на неолитската ...

Read More »

Проект “Предводи ја промената – Општинска стратегија за социјална заштита на маргинализирани групи“

Здружение за рурален развој “Локална акциона група – ЛАГ Агро лидер – Кривогаштани“ го имплементира проектот “Предводи ја промената – Општинска стратегија за социјална заштита на маргинализирани групи“. Главна цел на проектот е да се подобри благосостојбата на маргинализираните групи ...

Read More »