Browsing: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Информации Flag_of_Krivogaštani_Municipality.svg
0

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ„бр.…

1 6 7 8 9 10