Author Папучкоски Николче

🌑 Општина Кривогаштани 🌑 Соработник зa Локален Економски Развој и Партнерство 🌑 Е-mail: npapuckoski@yahoo.com

ЗЕМЈОДЕЛИЕ poplava-zemjodelstvo-srbioja
0

СЕ ИЗВЕСТУВААТ ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ДЕКА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ НА СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА…

Информации Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of FINALE
0

СЕ ИЗВЕСТУВААТ ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ, ИМАТЕЛИ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ, НА КОИ ЗАКЛУЧНО СО…

1 2 3 4 5 26