Author Гоце Нешкоски

-Општина Кривогаштани -Помлад соработник за правни прашања во одделението за урбанизам и заштита на животната средина - Е-mail: goce.neskoski@yahoo.com

Информации kriv
0

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ Почитувани, кризниот штаб на општина Кривогаштани ги утврди следните услови за…

1 2 3 6