Author Гоце Нешкоски

-Општина Кривогаштани -Помлад соработник за правни прашања во одделението за урбанизам и заштита на животната средина - Е-mail: goce.neskoski@yahoo.com

МЛАДИ opstina krivogastani
0

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР  НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА МЛАДИ НА…

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Младите се иселуваат од општина Кривогаштани, но локалната власт презема мерки да ги врати иселените Интервју со градоначалникот Рубинчо Шефтероски
0

Белата чума, масовното иселување на младите од државава не ја одбегна ниту општина Кривогаштани. Според…

ПРОЕКТИ
0

Презентација на резултати на проектот SMUG – EU  ЛИНК :  Проект Мали општини против евроскептицизмот – финансиран…