Author Гоце Нешкоски

-Општина Кривогаштани -Помлад соработник за правни прашања во одделението за урбанизам и заштита на животната средина - Е-mail: goce.neskoski@yahoo.com

Информации FB_IMG_1569916162769
0

Изведена беше еко акција за чистење на отпадоци на неколку локации во Кривогаштани. Вклучени беа…

1 2 3