Прашалник за собирање предлози за буџет на Општина Кривогаштани за 2021 година

0

Почитувани,

Општина Кривогаштани согласно насоките добиени од страна на Министерството за финансии, а врз основа на Законот за Буџети и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа го започна процесот на изработка на нацрт-буџетот за 2021 година.

Со цел да се активираат жителите во процесот на креирање на буџетот на општината и да се алоцираат средствата во согласност со нивните потреби, креиран е прашалник преку кои жителите ќе може да партиципираат во утврдување на приоритетите во Буџетот на Општината за 2021 година.

Прашалникот се состои од неколку кратки прашања и истиот нема да Ви одземе повеќе од 10 минути.

Општина Кривогаштани однапред Ви се заблагодарува за вашето одвоено време.

ПРАШАЛНИК

 

 

Share.

About Author

🌑 Општина Кривогаштани 🌑 Соработник зa Локален Економски Развој и Партнерство 🌑 Е-mail: npapuckoski@yahoo.com

Leave A Reply