Годишна програма за работа на ООУ „Манчу Матак“ во Кривогаштани, општина Кривогаштани за учебната 2020/2021 година

0

Советот на Општина Кривогаштани на својата 15 седница ја донесе Годишната програма за работа на ООУ “Манчу Матак” во Кривогаштани, општина Кривогаштани за учебната 2020/2021 година.

Годишна програма за работа

 

Share.

About Author

-Општина Кривогаштани -Помлад соработник за правни прашања во одделението за урбанизам и заштита на животната средина - Е-mail: goce.neskoski@yahoo.com

Leave A Reply