Избор на економски оператори за домашна достава на прехрамбени продукти

0

Избрани се економски оператори кои ќе вршат домашна достава на најнеопходните прехрамбени продукти на територијата на општина Кривогаштани за време на забраната за движење поради пандемијата на коронавирусот COVID -19.

*Се замолуваат жителите на општината да не ги злоупотребуваат можностите кои се овозможени за време на вонредната состојба.

Фотографија на Општина Кривогаштани / Municipality of Krivogashtani.

 

Share.

About Author

-Општина Кривогаштани -Помлад соработник за правни прашања во одделението за урбанизам и заштита на животната средина - Е-mail: goce.neskoski@yahoo.com

Leave A Reply