Home / ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

ПАЦИЕНТИ-ПОВИК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*