PRIJAVI PROBLEM 2

Санација на полски патишта во Општина Кривогаштани

0

Се врши тампонирање на полските патишта со најквалитетен тампон. Денес во Кривогаштани беа тампонирани три полски патишта а еден од нив е патот што води до депонијата. И во наредните денови продолжуваме со тампонирање по сите останати населени места во општината.

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

sdr_vivid

sdr_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

cof_vivid

Share.

About Author

-Општина Кривогаштани -Помлад соработник за правни прашања во одделението за урбанизам и заштита на животната средина - Е-mail: goce.neskoski@yahoo.com

Leave A Reply