Проект – “Мали општини против евроскептицизмот” – финансиран со поддршка на Европската унија во рамките на програмата “Европа за граѓаните”

0

Презентација на резултати на проектот SMUG – EU

 ЛИНК :  Проект Мали општини против евроскептицизмот – финансиран со поддршка на Европската унија во рамките на програмата Европа за граѓаните

https://www.smug-eu.eu/project-results-published/?fbclid=IwAR1FtpM2WEnWQVI7EqxDAR7Kmah1h13tmOTvuA2m2WlcOE4NQksZ71f2810

 

355622448

 

Share.

About Author

-Општина Кривогаштани -Помлад соработник за правни прашања во одделението за урбанизам и заштита на животната средина - Е-mail: goce.neskoski@yahoo.com

Leave A Reply