PRIJAVI PROBLEM 2

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

0

До доверителите на Општина Кривогаштани и доверителите на единките корисници основани од Општина Кривогаштани, од областа на образованието,културата, детската и социјалната заштита,за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања.  ПРИЈАВА

Image (105)Image (106)

ПРИЈАВА

Share.

About Author

🌑 Општина Кривогаштани 🌑 Соработник зa Локален Економски Развој и Партнерство 🌑 Е-mail: npapuckoski@yahoo.com

Leave A Reply