СООПШТЕНИЕ

0

Согласно препораката на Влада на РМ донесена на 26-та седница, општина Кривогаштани објавува листа на започнати проекти кои претставуваат редовни и тековни активности на општината:

  1. Реконструкција и адаптација на општинска зграда во Кривогаштани, изградба на зелен пазар во Кривогаштани и инсталација на енергетски ефикасни ЛЕД светилки – Инвеститор општина Кривогаштани – ГРАНТ – МСИП / ИПА
  2. Изградба на канализациона мрежа с.Крушеани – Инвеститор Министерство за транспорт и врски
  3. Асфаллтирање на регионален пат R2335 – делница Крушеани – Инвеститор Јавно претпријатие за државни патишта
Share.

About Author

🌑 Општина Кривогаштани 🌑 Соработник зa Локален Економски Развој и Партнерство 🌑 Е-mail: npapuckoski@yahoo.com

Leave A Reply