Home / Информации / Завршија архелошките испитувања на локалитетот Врбјанска чука

Завршија архелошките испитувања на локалитетот Врбјанска чука

Завршија археолошките испитувања на теренот Врбјанска чука на кој работеше тим од чешки и македонски археолози. Во текот на истражувањето откриени се коски од ендемски видови на животни како и растенија кои се смета дека постоеле само на ова место. Од археолошкиот музеј изјавуваат дека ваков вид на животни не се сретнати на ниедно друго место во Македонија, со што овие пронајдоци се од посебна важност за добивање на попрецизна слика за состојбата и на начинот на живот во неолитот . Овој проект беше финансиран од министерството за култура и кофинансиран од Општина Кривогаштани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*