Home / Информации / Продолжува реконструкцијата на регионалниот пат R2339

Продолжува реконструкцијата на регионалниот пат R2339

Во 2016 година извршена е реконструкција на регионалниот пат на потегот од Населено место Обршани до населено Место Боротино во должина од 3 километри. И оваа година продолжуваат активностите за реконструкција на регионалниот пат R2339, на потегот од Боротино према Прилеп во должина од 5 километри, каде вредноста на целата инвестиција е 5 милиони денари, а инвеститор е Јавно претпријатие за државни патишта.