Home / ЗЕМЈОДЕЛИЕ / СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Поради невремето од дожд и град кое ја зафати територијата на општина Кривогаштани на ден 15.07.2016 – Петок, со одлука на Советот на општината е одлучено да се формираат 3 комисии кои ќе вршат проценка на претрпена штета на земјоделските површини.

За таа цел сите земјоделци кои имаат претрпено штата, имаат рок да поднесат барање почнуваќи од денес па се до Петок 22.07.2016 година во просториите на општина Кривогаштани.

Во прилог на барањето потребно е да се достават следниве документи:

  1. Фотокопија од имотен лист или договор за закуп заверен на нотар,
  2. Фотокопија од лична карта,
  3. Фотокопија од транскациска сметка.

Комисиите ќе започнат со вршење на проценка на штата од Среда 20.07.2016 година

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*