АДМИНИСТРАЦИЈА

0

Тони Заткоски – Градоначалник на Општина Кривогаштани

tonizatkoski@gmail.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

  • Ø Одделение за правни, општи работи и јавни дејности во Општина Кривогаштани

 

Анета Киселоска – Раководител на одделение за правни, општи и јавни дејности,

e-mail: aneta.kiseloska@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

akiseloska@yahoo.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 070/208-995

 

Владо Деспотоски – Советник за образование,

e-mail: vlado.despotoski@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

vlado_despotoski@yahoo.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 078/308-713

 

Валентина Котеска – Технички секретар на Градоначалникот,

e-mail: valentina.koteska@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 070/404-155

 

Николче Папучкоски – помлад референт за упатување на странки/граѓани

e-mail: nikolce.papuckoski@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

npapuckoski@yahoo.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 070/404-159

 

Александар Маџароски – Референт доставувач,

e-mail: aleksandar.madjaroskii@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

aleksandar.madzaroski@gmail.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 070/ 404-161

 

  • Ø Одделение за урбанизам, заштита на животна средина во Општина Кривогаштани

 

Васе Никоска – Раководител на Одделение за урбанизам, заштита на животната средина,

e-mail: vase.nikoska@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

             vase_nikoska@yahoo.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 078/447-082

 

Билјана Цветкоска – Помлад соработник за нормативно –правни работи во областа на урбанизмот,

e-mail: biljana.cvetkoska@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.    и  

             cvetkoskabiljana@yahoo.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 070/404-158

 

  • Ø Одделение за комунални дејности и локален економски развој во Општина Кривогаштани

 

Сашо Цуцулоски – Раководител на одделение за комунални дејности и локален економски развој,

e-mail: saso.cuculoski@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  и

s.cuculoski@gmail.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 078/308-714

 

Даниела Крстеска – Помлад соработник за проекти и локален економски развој,

e-mail: daniela.krsteska@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

daniela.krsteska@live.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел.070/404-160

 

  • Ø Одделение за финансиски прашања во Општина Кривогаштани

 

Здравко Тренески – Советник-одговорен сметководител,

e-mail: zdravko.treneski@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

zdravkotreneski@gmail.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 070/208-044

 

Даниела Лукароска – Виш соработник за администрирање со даноци и комунални такси,

e-mail: daniela.lukaroska@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 070/404-157

 

Александар Дамески – Советник за планирање и извршување на буџет,

e-mail: aleksandar.dameski@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

dameskia@yahoo.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 078/308-389

 

Жаклина Житошанска – Соработник за утврдување на локални даноци и такси,

e-mail: zaklina.zitosanska@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

zaklinazitosanska@yahoo.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 070/404-156

 

Кирил Киселоски – Помлад соработник за администрирање на материјално и финансиско сметководство,

e-mail: kiril.kiseloski@krivogastani.gov.mk Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и

             kirekiss@hotmail.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел. 078/ 347-492

 

info@krivogastani.gov.mk

Share.

About Author

Leave A Reply