Локална самоуправа

0

Градоначалник на Општина Кривогаштани Тони Заткоски

Совет на Општина Кривогаштани:

Претседател на Совет на Општина Кривогаштани:  Игор Колески  e-mail> ikoleski@yahoo.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел. 070 404 166   партиска припадност: ВМРО-ДПМНЕ

– Рубинчо Ефтинџиоски тел.070 404 177    партиска припадност: ВМРО-ДПМНЕ

– Рубинко Дуртаноски    тел. 070 404 167  партиска припадност: ВМРО-ДПМНЕ

 

– Веселин Кадински тел. 070 404 168  партиска припадност: ВМРО-ДПМНЕ

 

– Рубинчо Станчески e- mail: rubinstanceski@yahoo.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел. 070 404 169 партиска припадност: Социјалистичка партија

 

– Катерина Ацеска e-mail: k.katerin4e@hotmail.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  тел. 070404 170       партиска припадност: ВМРО-ДПМНЕ

 

– Рубинчо Шефтероски e-mail: r.sefter@hotmail.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   тел. 070 404 172  партиска припадност: СДСМ

 

– Дијана Ацеска тел. 070 404 173 партиска припадност: СДСМ

 

– Јане Чавкоски e- mail: jane_cavkoski@homail.com Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  тел. 070 404 175  партиска припадност: СДСМ

 

– Пеце Ликоски тел. 070 404 176  партиска припадност: Независен

 

– Наташа Ѓореска  тел. 070 404 162 партиска припадност: Незвисен

 

 

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Во Општина Кривогаштани има 12 месни заедници каде граѓаните во општината ги основаат облиците на месната самоуправа заради остварување на уставното право на месна самоуправа, како облик на изразување на нивниот заеднички интерес и заради давање придонес за решавање на нивните секојдневни потреби во непосредната околина на подрачјето на кое тие се основани и вклучување во системот на одлучување во локалната самоуправа.

Облиците во месната самоуправа работат во рамките на правата утврдени со Статутот на општина Кривогаштани и Правилата за работа на облиците на месната самоуправа на општина Кривогаштани. Облиците на месната самоуправа меѓусебно соработуваат заради остварување на нивните заеднички интереси. Облиците на месната самоуправа разгледуваат, заземаат и утврдуваат ставови за прашања од непосредно и секојдневно значење за животот и работата на жителите.

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа;

  1. Избираат Совет и други тела на обликот на месната самоуправа.
  2. Граѓаните преку облиците на месната самоуправа се грижат за: – решавање на прашања од комуналната инфраструктура за соодветната месна самоуправа, -одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, домови на култура, спортски објекти и др.) -заштита на животна средина, -уредување и одржување на гробишта во селските населени места -поведување иницијатива за уредување на просторот, -јавен превоз на патишта, -образование, здравство, социјална заштита, -културни, забавни и спортски и други манифестации, -развивање на добрососедски односи, -снабдување со стоки и услуги, како и заштита на потрошувачите и -други прашања од секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

Месни заедници во Општина Кривогаштани 2014 година

Пашино Рувци          – Роберт Кадински                    075 873 710

Боротино                – Живко Николоски                   048 451 715, 451 184

Обршани                 – Зоран Аџиоски                       075 571 846

Крушеани                – Трајче Неданоски                   072 310 301

Бела Црква              –  Васко Спиркоски                   070 503 071

Кривогаштани           – Владо Деспотоски                 078 308 713

Славеј                      – Страшо Мариноски                078 350 145, 070 458 160, 433 111

Годивље                   – Благоја Дунимаглоски           070 403 974

Кореница                 – Игорче Колески                    078 308 345

Врбјани                    – Славе Колчакоски                070 783 056

Воѓани                     – Златко Паскоски                  070 652 911

Подвис                     – Божо Новески                     048 458 008, 071 663 282

Share.

About Author

Leave A Reply