Градежни дозволи

ДОКОЛКУ САКАТЕ ДА ИЗВАДЕТЕ ЕЛЕКТРОНСКО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА ПРИТИСНЕТЕ – ТУКА